Utveckla din förmåga att leda samskapande och kollaborativa processer med utspridda gruppdeltagare?
Gå kursen Fördjupning i Digital facilitering - Att leda designdrivna processer online.

Du får råd, verktyg och tips på hur du bäst faciliterar effektiva designprocesser online, med deltagare som jobbar på distans.

Är du van vid att driva design- eller innovationsworkshops och har nu fått i uppdrag att flytta verksamheten online? 

Vi kombinerar praktisk kunskap i digital facilitering av designprocesser med en utökad repertoar av designverktyg som lämpar sig bäst online. Efter en genomgång av strategier och best practices inom digital facilitering fokuserar vi på utvalda designverktyg i MURAL och fördjupar oss i hur man faciliterar dem bäst. Du kommer snabbt igång med att facilitera användarcentrerade design- eller innovationsworkshops för varje steg i din process.

Kursen riktar sig till dig som har viss eller mycket erfarenheter av digital facilitering och ansvarar för användarcentrerat arbete.

Varje kurstillfälle har ett unikt fokus. Förutom de fyra kurstillfällena får du som deltagare även lättare hemläxor för att öva på det du har lärt dig.

Efter kursen kan du leda användarcentrerade design- eller innovationsprocesser online och är kan arbeta med en mångfald av verktyg som är anpassade för utspridda team.


Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i fyra online-tillfällen med olika fokusområden. Vi går igenom designprocessen genom att fokusera på de olika designfaserna och lära ut verktyg som är anpassade för dessa, och finns online i MURAL eller Miro. Genom fördjupning i specifika designverktyg lär du dig att facilitera effektiva samarbeten online.

Kursens fyra fokusområden

 1. Översikt i digital användarcentrerad facilitering.
 2. Att facilitera genom online-verktyg & mallar - Designprocess: Förstå.
 3. Att facilitera genom online-verktyg & mallar - Designprocess: Idéer/Prototyper.
 4. Att facilitera genom online-verktyg & mallar - Designprocess: Bedöma/Prioritera.

Varje kurstillfälle följer samma upplägg: 

 • Vi diskuterar grunder.
 • Vi lär ut verktyg och angreppssätt.
 • Vi kartlägger strategier för att maxa effektivitet.
 • Vi lär oss praktiskt genom att jobba i mindre grupp.
 • Vi har hemläxa att prova, på ert jobb (eller privat) det man har lärt sig.

Kursen leds av Rich Nadworny, Design Director och Co-Founder på Savvy Design Collaborative, som har stor erfarenhet av strategiskt designledarskap och att lära ut det digitalt. Kursen hålls digitalt, utan fysiska träffar, och på svenska.


Det lär du dig:

Efter varje kurstillfälle har du tillräckliga verktyg att sätta igång och driva liknande workshops. Du får med dig råd och handgripliga tillvägagångssätt för att facilitera processen, förbereda dig på på bästa sätt och få upp engagemanget, med syfte att kunna driva användarcentrerade workshops med deltagare i och utanför er organisation.

Efter kursen har du luft under vingarna och självförtroende att kurera, planera och driva effektiva samarbetsprocesser online. 

Omfattning

Två 4-timmars delkurser online, tisdagar mellan 24:e november och 1:a december 2020, kl 13.00-17.00. Lektionstimmar: 8 timmar + hemläxa (träna på det du har lärt dig).

  SCROLLA NER FÖR MER INFO!

  Allt du behöver veta:

  Kursen hålls på svenska och digitalt utan fysiska träffar.

  Datum:  24 nov, 4 dec.
  Tid:  13.00 - 17.00 
  Kanal: 
  Online via Zoom (ingen registrering krävs)

  Kostnad:
  6 000 kr exklusive moms. Rabatterad kostnad för Openlabs partners: 5 000 kr exklusive moms.

  En faktura från "KTH fakturaservice" skickas efter avslutad kurs. Du fyller i dina faktureringsuppgifter när du anmäler dig till kursen.  

  Du anmäler dig genom din organisation eller ditt företag genom att fylla i deras uppgifter när du anmäler dig. Vi kan tyvärr inte ta emot privatpersoner på kursen, i enlighet med regler på KTH som Openlab administreras av. Privatpersonner hänvisas till Openlabs längre masterkurs.


  Villkor för avanmälan
  - Avanmälan från kursen måste göras och bli bekräftad senast 4 veckor innan kursstart. 
  - Vid bekräftad avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart, fakturerar vi halva kursavgiften. 
  - Vid bekräftad avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart, fakturerar vi hela kursavgiften.
  - För att avregistrera dig från kursen, maila prof.courses@openlab.se. 
  - Ifall kursen behöver ställas in på grund av för lågt deltagande, kontaktar vi deltagare om detta senast 2 veckor innan kursstart. Om detta händer faktureras inte deltagare för kursavgiften.  FLER KURSER FRÅN OPENLAB

  Grundkurs i Digital Facilitering
  Design Thinking
   -  intro- och fördjupningskurs
  Innovations for Emerging Cities
   - masterkurs
  Bridging science and Societal Needs
   - doktorandkurs

  Kursledare

  Rich Nadworny
  Savvy Design Collaborative

  Rich Nadworny är Design Director och medgrundare till Savvy Design Collaborative i Stockholm. Han har jobbat som Director of Innovation and Entrepreneurship at Dartmouth College’s Dickey Center med att utbilda och träna Afrikanska entreprenörer att använda design thinking tillsammans med business model canvas för att skapa nya startups och sociala företag. Han har lett online workshops och skapat MOOCs i design thinking för människor över hela världen. Han leder föredrag och workshops i design och innovation på SSES (Stockholm School of Entrepreneurship), KTH och Uppsala Universitet. Rich även coach i Openlabs kurs Insikter för innovation.

  Läs mer

  Openlab

  Openlab prof.courses@openlab.se

  Om Openlab:

  Openlab är ett kreativt labb med uppdraget att skapa förutsättningar för samhällsinnovationer samt att förbättra livskvaliteten för medborgarna i Stockholmsregionen. Vi grundades av Stockholm Stad, Region Stockholm, KTH, Stockholms Universitet, Södertörns Högskola och Karolinska Institutet.

  Openlab driver kurser med fokus på design thinking och innovation för yrkesverksamma, masterkstudenter och doktorander, deltar som processtöd i längre projekt och skapar mötesplatser för samhällsinnovation genom vårt co-working space och konferenslokaler.